Aflevering 31: de gele hesjes om de hete brij

Vandaag hebben we een beschouwing van de gele hesjes, afgelopen zaterdag in Amsterdam om specifiek te zijn. We hebben een boel interviews gedaan om een beeld te krijgen van de demo en bespreken de politieke relevantie van de gele hesjes voor de SP.

Lees meer

Aflevering 30: welke visie op Europa?

Vandaag hebben we een uitgebreide bespreking van het concept Europese verkiezingsprogramma dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. Deze aflevering is wat technischer dan gebruikelijk. We houden namelijk de tekst zelf bij de hand die je kunt vinden op SPnet. Zo kun je deze podcast wellicht gebruiken in je afdeling voor de ALV die op de planning staat.

Lees meer

Concept Europees verkiezingsprogramma
Inkomensgrens sociale huur kan omhoog
Subsidiariteitsbeginsel
Waarom pendelt het Europarlement heen en weer tussen Brussel en Straatsburg?
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
Wat is notificeren?
ICER-Handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn (pagina 33)
Sociale zekerheid in het buitenland
Werken over de grens: sociale zekerheid
Salarissen Europese ambtenaren
Statuten van de SP https://www.sp.nl/statuten
Suezcrisis

Aflevering 29: interview met Moshé Machover

Vandaag hebben we ons laatste interview van de Communist University afgelopen augustus, met niemand minder dan Moshé Machover. De van oorsprong Israëlisch communist, oprichtend lid van Matzpen, voert een uitgebreid vraaggesprek met Gus van Utrecht en Emil uit Sittard-Geleen over Israël, maar ook de heksenjacht in de Labour party.

Lees meer

Aflevering 28: interview met Erik Meijer

Vandaag maken we een begin met een serie afleveringen over Europa. Erik Meijer is voor de SP de eerste europarlementariër geweest en heeft onze partij vertegenwoordigd in de periode 1999 tot 2009. We hebben een uitgebreid interview met hem waarin we het hebben de SP en haar soms problematische relatie tot Europa, maar ook over de weg vooruit voor authentiek links op het continent.