Aflevering 30: welke visie op Europa?

Vandaag hebben we een uitgebreide bespreking van het concept Europese verkiezingsprogramma dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. Deze aflevering is wat technischer dan gebruikelijk. We houden namelijk de tekst zelf bij de hand die je kunt vinden op SPnet. Zo kun je deze podcast wellicht gebruiken in je afdeling voor de ALV die op de planning staat.

Lees meer

Concept Europees verkiezingsprogramma
Inkomensgrens sociale huur kan omhoog
Subsidiariteitsbeginsel
Waarom pendelt het Europarlement heen en weer tussen Brussel en Straatsburg?
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
Wat is notificeren?
ICER-Handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn (pagina 33)
Sociale zekerheid in het buitenland
Werken over de grens: sociale zekerheid
Salarissen Europese ambtenaren
Statuten van de SP https://www.sp.nl/statuten
Suezcrisis