Aflevering 32: gele hesjes redux

Vandaag hebben we een uitzending over verschillende actualiteiten die voor de arbeidersbeweging interessant en zelfs belangrijk zijn, zoals de verdere ontwikkelingen bij de gele hesjes beweging, de Brexit en het Marrakech dossier.

Lees meer

Politie Parijs veegt de Champs-Élysées leeg na nieuwe protestdag

Protest gele hesjes is strijd van ‘gewone’ Fransman tegen ‘elitaire’ Macron

Macron spreekt Fransen toe: minder belastingen, minimumloon 100 euro omhoog

‘Egypte verbiedt verkoop gele hesjes’

EU-top: er staat meer op de agenda dan de brexit-wensen van May

Spanje trekt minimumloon met 22 procent op

Britse parlementsleden over een rumoerige brexit-week

Krijgt Hongarije een ‘slavenwet’? Zo ja, dan wordt onbetaald overwerken mogelijk

GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION (tekst van het Marrakech Compact)

Motie van de leden Jasper van Dijk en Kuiken over onafdwingbaarheid van economische migratie op basis van het pact

Nederlandse verklaring Marrakech