94: Woonstrijd, hoe verder?

Vandaag bespreken we de route vooruit voor de woonstrijd. Na diverse lokale en nationale protestacties, is het de vraag hoe we deze strijd op een hoger plan tillen en het doel van betaalbaar en toegankelijk wonen voor iedereen dichterbij brengen.

Woonbeweging moet zich veel breder organiseren (JOOP)
Wat staat de wooncoalities te doen? (communisme.nu)

Kom naar de bijeenkomst van socialisten.org in Gelderland op 23 december

Steun ons