87: ROOD short: Piet Rietman over de economie

Vandaag hoor je de laatste short van interviews die ROOD leden hebben opgenomen op de ROOD zomerschool afgelopen maand. Daarbij komt Piet Rietman aan het woord.

Steun ons

86: ROOD short: Alex de Jong over splitsingen

Vandaag hoor je de derde short van interviews die ROOD leden hebben opgenomen op de ROOD zomerschool afgelopen maand. Vandaag wordt gesproken met Alex de Jong.

Steun ons

 

 

85: ROOD short: Marcel van der Linden over revolutie

Vandaag hoor je de tweede short van interviews die ROOD leden hebben opgenomen op de ROOD zomerschool afgelopen maand. Vandaag komt Marcel van der Linden aan het woord.

Steun ons

84: ROOD short: Dana Seggev over klimaat

Deze week een viertal shorts van de ROOD zomerschool. ROOD leden interviewen verschillende sprekers. Vandaag beginnen we met Dana Seggev over het klimaatprobleem.

Steun ons

83: The way out of misery: Afghanistan and the Workers Movement

Today we have a deep dive on the situation in Afghanistan, which has been in a (civil) war for more than forty years, and the way out of this misery, built on working class solidarity in Afghanistan, Pakistan and globally! The first few seconds is an introduction in Dutch.

Vandaag hebben we een deep dive over de situatie in Afghanistan die al meer dan veertig jaar in een (burger)oorlog zit, en de weg uit deze ellende gebouwd op de solidariteit van de arbeidersbeweging in Afghanistan, Pakistan en wereldwijd! Dit interview is in het Engels.

Steun ons