Kerstspecial 1: Feministische frietjes en patriarchale patat

We hebben voor de kerstdagen geen uitzending, maar we wilden onze luisteraars ook niet helemaal zonder content laten zitten voor het gezellige open haardvuur… of tijdens je pauze omdat je baas niet snapt wat een aangepast kerstrooster betekent…

Daarom besteden aandacht aan een collectief kameraden in Rotterdam die bezig is zelf een podcast op te zetten: de Zijlijn. Onze Bart schoof aan tafel met kameraden Lisa en Sanne om het in drie korte stukjes eens te hebben over feministische frietjes… denk ik. Je komt ze de tijdens de kerst in onze feed tegen.

Een fijne kerst allemaal en tot de 30e!

Aflevering 32: gele hesjes redux

Vandaag hebben we een uitzending over verschillende actualiteiten die voor de arbeidersbeweging interessant en zelfs belangrijk zijn, zoals de verdere ontwikkelingen bij de gele hesjes beweging, de Brexit en het Marrakech dossier.

Lees meer

Politie Parijs veegt de Champs-Élysées leeg na nieuwe protestdag

Protest gele hesjes is strijd van ‘gewone’ Fransman tegen ‘elitaire’ Macron

Macron spreekt Fransen toe: minder belastingen, minimumloon 100 euro omhoog

‘Egypte verbiedt verkoop gele hesjes’

EU-top: er staat meer op de agenda dan de brexit-wensen van May

Spanje trekt minimumloon met 22 procent op

Britse parlementsleden over een rumoerige brexit-week

Krijgt Hongarije een ‘slavenwet’? Zo ja, dan wordt onbetaald overwerken mogelijk

GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION (tekst van het Marrakech Compact)

Motie van de leden Jasper van Dijk en Kuiken over onafdwingbaarheid van economische migratie op basis van het pact

Nederlandse verklaring Marrakech

Aflevering 31: de gele hesjes om de hete brij

Vandaag hebben we een beschouwing van de gele hesjes, afgelopen zaterdag in Amsterdam om specifiek te zijn. We hebben een boel interviews gedaan om een beeld te krijgen van de demo en bespreken de politieke relevantie van de gele hesjes voor de SP.

Lees meer

Aflevering 30: welke visie op Europa?

Vandaag hebben we een uitgebreide bespreking van het concept Europese verkiezingsprogramma dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. Deze aflevering is wat technischer dan gebruikelijk. We houden namelijk de tekst zelf bij de hand die je kunt vinden op SPnet. Zo kun je deze podcast wellicht gebruiken in je afdeling voor de ALV die op de planning staat.

Lees meer

Concept Europees verkiezingsprogramma
Inkomensgrens sociale huur kan omhoog
Subsidiariteitsbeginsel
Waarom pendelt het Europarlement heen en weer tussen Brussel en Straatsburg?
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
Wat is notificeren?
ICER-Handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn (pagina 33)
Sociale zekerheid in het buitenland
Werken over de grens: sociale zekerheid
Salarissen Europese ambtenaren
Statuten van de SP https://www.sp.nl/statuten
Suezcrisis